[Tilbake]

 

O helga natt

Jussi som forbilde (Forspill: daaa-daraaraa, daaa, raaraaa daaa dadarara daa - da da {-2, 1 - 2})

O helga natt
O helga stund för världen
Då Gudamännskan till jorden steg ned
För att försona världens brott och synder
För oss han dödens smärta led
Och hoppets stråle går igenom världen
och ljuset skimmrar över land och hav
Folk fall nu neder
och hälsa glatt din frihet
//O Helga natt
Du frälsning åt oss gav//

Ty frälsarn krossat våra tunga bojor
Vår jord är fri, Himlen öppen nu är
Uti en slav Du ser en älskad broder
Och se din ovän ska bli dig så kär
Från Himlen bragte Frälsaren oss friden
För oss han nedsteg i sin stilla grav
Folk fall nu neder
Och hälsa glatt din frihet
O Helga natt
Du frälsning åt oss gav
O Helga natt
Du frälsning åt oss gav

[Tilbake]